Promocja Miasta Lublin poprzez sport podczas rozgrywek lubelskiej drużyny w ramach II ligi żużla w sezonie 2015 r.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-04-09
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
56530
Numer ogłoszenia wyników:
49601
Data składania ofert:
2015-04-09
Data ogłoszenia wyników:
2015-04-09
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2015-04-09
Zamawiający

Gmina Miasto Lublin

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Pl. Łokietka 1
20 -950 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 59419800000

Telefon: 81 4663000
Fax: 0814663001
E-mail: ***_*********@um.lublin.pl

Treść przetargu:

Zakres zamówienia obejmuje promocję Miasta Lublin poprzez sport podczas rozgrywek lubelskiej drużyny w ramach II ligi żużla w sezonie 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) umieszczenie nazwy Zamawiającego w oficjalnej nazwie drużyny zgłoszonej do rozgrywek II ligi jako jedynej nazwy miejscowości,
2) umożliwienie Zamawiającemu wykorzystania nazwy oraz wizerunku drużyny jako całości (zdjęcie całej drużyny) oraz zdjęć poszczególnych zawodników i I trenera, w celu prowadzenia przez Zamawiającego działań marketingowych, w tym produkcji materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
3) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji o wymiarach minimum 15 cm x 30 cm na przodzie stroju startowego zawodników (kewlar) według projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Zawodnicy mają obowiązek występowania w strojach we wszystkich meczach.
4) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji o wymiarach minimum 7 cm x 15 cm na przodzie koszulek sztabu szkoleniowego według projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Sztab szkoleniowy ma obowiązek występowania w koszulkach we wszystkich meczach.
5) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji o powierzchni minimum 50% całości powierzchni przeznaczonej na reklamę na przodzie koszulek podprowadzajacych według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.. Podprowadzający mają obowiązek występowania w koszulkach we wszystkich meczach w Lublinie.
6) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji o powierzchni minimum 50% całości powierzchni przeznaczonej na reklamę na przodzie koszulek osób funkcyjnych (obsługa meczu, w tym kierownik startu) według projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Osoby funkcyjne mają obowiązek występowania w koszulkach we wszystkich meczach w Lublinie.
7) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji na flash interviev o powierzchni minimum 50% całości powierzchni przeznaczonej na reklamę według projektu uzgodnionego z Zamawiającym oraz jej ekspozycja podczas konferencji prasowych po wszystkich meczach w Lublinie.
8) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji na bandzie drewnianej od stronytoru, naprzeciw trybuny głównej w ilości minimum 10 modułów (1 moduł o wymiarach minimum 3 m x 0,9 m) według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
9) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji na bandach pneumatycznych na obydwu łukach, na każdym po minimum 8 modułów (1 moduł o wymiarach minimum 3 m x 0,9 m) według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
10) umieszczenie 4 szt. banerów reklamowych z logotypem Lublin Miasto Inspiracji o wymiarach minimum 1 m x 2 m w miejscu rozgrywania meczy w Lublinie (park maszyn) wykonanych według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
11) umieszczenie 2 szt. banerów reklamowych z logotypem Lublin Miasto Inspiracji o powierzchni minimum 70m2 każdy w miejscu rozgrywania meczy w Lublinie (murawa, wewnątrz toru) wykonanych według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
12) umieszczenie 2 szt. banerów reklamowych z logotypem Lublin Miasto Inspiracji o wymiarach minimum 1,2 m x 2,4 m w miejscu rozgrywania meczy w Lublinie (skrzydła bram wejściowych na stadion) wykonanych według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
13) umieszczenie banera reklamowego z logotypem Lublin Miasto Inspiracji o wymiarach minimum 9 m x 3,5 m w miejscu rozgrywania meczy w Lublinie (ogrodzenie obok zegara) wykonanego według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
14) umieszczenie minimum 12 stojaków reklamowych (obustronnych), tzw. koziołków na murawie o wielkości minimum 1 m x 3 m zawierających wyłącznie logotyp Lublin Miasto Inspiracji według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
15) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji na jednej ze stron (powierzchnia całej strony) programu zawodów w trakcie wszystkich meczy w Lublinie według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
16) umieszczenie logotypu Lublin Miasto Inspiracji na wydawanych przez Klub biletach wstępu na mecze (bilety szkolne, normalne i ulgowe) na powierzchni minimum 30 % powierzchni przeznaczonej na reklamę według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
17) umieszczenie 2 szt. banerów reklamowych z logotypem Lublin Miasto Inspiracji o wymiarach 1,5 m x 3 m, wykonanych według projektu uzgodnionego z Zamawiającym, na każdej polewaczce obsługującej mecze w Lublinie.
18) umieszczenie na stronie Wykonawcy logotypu Lublin Miasto Inspiracji o powierzchni minimum 28000 px wraz z aktywnym linkiem do strony www.lublin.eu 
19) umieszczenie na koronie stadionu, w trakcie wszystkich meczy w Lublinie 20 sztuk flag typu batfan o wysokości minimum 3 m. według projektu uzgodnionego z Zamawiającym.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Stowarzyszenie Klub Motorowo-Żużlowy LUBLIN
Cena: 300 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 300 000,00 zł do 300 000,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 243 902,44 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus