INKO Consulting Sp. Z O.o. - Partner Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X40,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

INKO Consulting Sp. z o.o. - partner Konsorcjum Pszczyna

INKO Consulting Sp. z o.o. - partner Konsorcjum Pszczyna (INKO C, INKOC) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 18/6, 43-200, pszczyna oraz realizowała przetargi w miastach: Kielce .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz 0 innych.

INKO Consulting Sp. z o.o. - partner Konsorcjum Pszczyna funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Laboratoryjne Usługi Badawcze, Usługi Nadzoru Budowlanego , Różne Usługi Inżynieryjne , Usługi Nadzorowania Placu Budowy , Usługi Zarządzania Budową , Usługi Archeologiczne , Nadzór Nad Robotami Budowlanymi .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X40,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (8,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus